Jasmine Tea

Đc đim:

Trà Lài CASA được tuyển chọn từ vùng đất chuyên trồng trà nhài ở Bắc Việt Nam. Hoa Lài được hái đ ướp trà vào lúc bui trưa nng, khi y n hoa đang se st chưa n. Sau khi hái hoa, đi đến khong 8, 9 h ti, khi y cánh hoa s hé n, c không gian thơm ngát hương hoa Lài, khoảng thi gian thích hp nht đ ướp trà. Cánh hoa lài khi n có s chuyn t màu phơn pht xanh sang trng đc như go nếp, khi y là có th tiến hành công đon ướp trà. Mt lp trà s ri mt lp hoa, ướp khong 18-24h sau đó đem đi sàng đ loi b cánh hoa, ri li tiếp tc ướp hoa mi, c làm như vy khong 3 ln đ hương hoa lài thm sâu vào trà, đt đến đ thun khiết nht. Vi công thc chế biến phù hp, Khi sy Trà Lài, CASA chú ý đến vic điu chnh nhit đ bi đ lưu gi nguyên vn hương lài và các thành phn có li cho sc khe ca sn phm.

Trà hoa Lài khô t nhiên CASA sau khi sn xut có hương thơm  du nh, cánh trà màu xanh đen, khi pha nước trà có màu vàng, đưa ngang mũi thy thong hương thanh khiết ca hoa lài hòa quyn vi hương thơm mc thun túy cùng vi hu ngt tht sâu ca trà.

Công dng:

Tăng cường h min dch

- Phòng chng bnh ung thư

- n đnh nng đ Cholesterol, gim nguy cơ mc các bnh tim mch và đt qu.
- Gi
m cân

- Làm đp da và chng lão hóa

- Phòng nga d ng

Others product