Black Tea Milk

Đc đim:

Vi quá trình lên men phù hp, Hng Trà CASA mùi v ngon riêng bit và gi được các cht t nhiên có li cho sc kh, lá trà có màu đ hung đc trưng. Hng Trà CASA được pha chế vi sa bng công thc nht đnh s cho ly Hng Trà sa thơm ngon, riêng bit.

Ngoài kết hp vi sa, có th cho thêm các hương v trái cây, trân châu đ tăng đ ngon, đc đáo khó quên.

Công dng:

Vi ngun nguyên liu Hng Trà sch, cht lượng cao ca CASA, bo đm đem đến thc khách nhng tách trà sa thơm ngon, có li cho sc khe.

-Giúp chng lão hóa sm và ngăn nga rõ rt s phát trin ca các loi bnh ung thư.

- Các nhà khoa hc cũng chng minh, trà giúp tăng cường trí nh, kh năng tư duy và duy trì s tnh táo mt cách rõ rt.

- Trà còn giúp chng béo phì, loi b đc t và làm đp da.

Others product